In het nieuws: Spaarnelanden gaat elektrisch

Bron: Haarlems Dagblad, 19 september 2018

Motor achter een duurzame en plezierige stad

HAARLEM

,,Wij staan vooral bekend als afvalbedrijf, maar achter de schermen gebeurt er veel meer dan alleen afval inzamelen’’, zegt Marijn van der Maesen, innovatiemanager bij Spaarnelanden. ,,Wij zijn hard bezig met het bedenken van slimme oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld duurzame mobiliteit, stadslogistiek, onkruidbeheer en reparatie bij het milieuplein.’’

Binnenkort komt Spaarnelanden met zo’n innovatieve primeur. Green Collecting wordt dan gepresenteerd, als eerste in Nederland start Spaarnelanden met haar partners een proef om het bedrijfsafval in de Haarlemse binnenstad door één inzamelaar te laten ophalen. Dus niet vier verschillende inzamelaars met elk een eigen vrachtwagen die in file achter elkaar de binnenstad met hun CO2-uitstoot en fijnstof vervuilen, maar slechts een enkele vrachtwagen, waardoor het aantal ritten met vuilniswagens in de binnenstad fors afneemt.

Die vrachtwagen rijdt op diesel, dat nog wel. Maar wat betreft Marijn van der Maesen gaat dat veranderen bij al het materieel van Spaarnelanden, hoe eerder hoe beter. Het bedrijf zet vol in op het elektrisch groen en schoonhouden van de stad (zie kaderverhaal). ,,Wij willen de slag maken naar duurzaam materieel en vervoer, en zo met een lagere CO2-uitstoot een bijdrage leveren aan een klimaatneutraal Haarlem en een stillere en schonere leefomgeving. Daarvoor komen we nu echt in actie.’’

Beweging

De markt voor elektrische auto’s is enorm in beweging, maar als het om vrachtwagens gaat, is het nog erg zoeken, zo ervaart Spaarnelanden. Van der Maesen: ,,Wij willen eigenlijk helemaal elektrisch zijn, maar er is nog niet zo veel aanbod. Wij zijn bijvoorbeeld op zoek naar een grotere bus voor groepsvervoer, maar die elektrische bus is er nog niet. Met onze partner Emoss hebben wij al wel een elektrische vrachtwagen ontwikkeld, waarmee we batterijen en lampen inzamelen. Die heeft een actieradius van 150 kilometer. Dat vraagt van ons personeel een andere manier van denken, je moet bijvoorbeeld in de pauze eerst de auto opladen. Daarvoor hebben we al een sneloplader op het terrein neergezet.’’

Deze winter is al wel gereden met de eerste elektrische veegwagen. ,,Als eerste in Nederland hebben we die getest. Iedereen was mega-enthousiast, die wagen had meer actieradius dan verwacht. Maar je hoort die wagen bijna niet, dus je moet heel voorzichtig rijden. Het prototype wordt nu verbeterd, over een jaar of twee doet die elektrische veegwagen in Haarlem zijn intrede. Zo testen we nu ook het eerste voertuig voor de duocontainers met een elektrisch beladingssysteem. Het huidige systeem maakt veel lawaai bij het legen, het elektrische is gewoon stil.’’

,,We denken ook na over waterstof als brandstof. Onze kraakperswagens waarmee het restafval wordt ingezameld, kun je elektrisch maken, maar ze moeten veel kilometers maken en het gewicht is groot. We onderzoeken of we met waterstof het zware materieel langer kunnen laten rijden en of we hier een waterstofstation kunnen neerzetten. Maar het staat nog in de kinderschoenen.’’

Onlangs is het project IZoof van start gegaan. Dat voorziet met een aantal partners in de stad in elektrisch deeltaxivervoer voor onder meer de gemeente en bedrijven. Daarnaast wil IZoof voor Haarlemmers de drempel verlagen om over te stappen op elektrisch rijden in deelauto’s. Er is een centrale opgezet die daarbij bemiddelt.

Van der Maesen: ,,Op die manier willen wij de motor zijn achter een duurzame en plezierige leefomgeving voor burgers en bedrijven.’’

 Geruisloze olifant houdt de stad schoon

HAARLEMDe Glutton, de Stint en de Hoëdic heten ze. Met deze elektrische en milieuvriendelijke apparaten houdt het wijkteam Centrum van Spaarnelanden de Haarlemse binnenstad zo duurzaam mogelijk schoon en proper.

De drie apparaten staan model voor de elektrificatie van het materieel en wagenpark van Spaarnelanden, zegt Spencer Bierman, teamleider Reiniging. ,,De Glutton is eigenlijk een grote stofzuiger met een slurf. Die is geschikt om het zwerfafval in de straten op te zuigen, zoals plastic en blikjes. En peuken, maar dat is nogal een dingetje, want die zijn lastig om uit de naden tussen de stenen te krijgen.’’

Vijf Gluttons, liefkozend door het personeel bestempeld als de olifant, rijden er nu door Haarlem. Het apparaat is ook uitgerust met een brandblusser, voor als een smeulende peuk een brandje mocht veroorzaken.

Met de Hoëdic wordt het onkruid te lijf gegaan. Zonder chemische bestrijdingsmiddelen, maar met hitte, waarbij water tot bijna het kookpunt wordt verhit. Bierman: ,,De aandrijving van het wagentje is elektrisch, de verwarming van het water gebeurt nog met diesel. Met thermische bestrijding wordt het onkruid dor, en na een aantal behandelingen sterft het af. En dan moet je het nog nabehandelen met een borstelmachine om het echt weg te krijgen. Het is dus arbeidsintensiever dan chemische bestrijding met Roundup, dat is veel makkelijker en daarmee ook goedkoper. Maar dat is gif en kwam in het oppervlaktewater terecht, dat is inmiddels verboden.’’

Heggenschaar

Het voordeel van de apparatuur is dat er geen sprake meer is van CO2-uitstoot en dat ze vrijwel geen geluid maken. Daar is ook de Stint medeverantwoordelijk voor, met deze elektrische bakfiets wordt het materieel vervoerd. Bierman: ,,Omdat de apparaten zo stil zijn, moet je goed opletten, want mensen horen je niet aankomen. Ons personeel moet er ook aan wennen en leren om met elektrische apparatuur te werken. Technisch gezien is de apparatuur nog niet allemaal perfect, daarom koppelen we de gebruiksinformatie terug aan de leverancier. Uiteindelijk is het de bedoeling dat al het materieel elektrisch wordt, ook de heggenschaar en de bladblazer.’’