iZoof Mobiliteitskaart

De deelnemers aan de pilot Car Sharing krijgen de beschikking over de iZoof Mobiliteitskaart. Deze kaart biedt de mogelijkheid om onder één account gebruik te maken van mobiliteitsinitiatieven die kunnen bijdragen aan het stimuleren van een een structurele gedragsverandering inzake traditioneel autobezit, ook wel Mobility as a Service (M.a.aS) genaamd. 

De Mobiliteitskaart van iZoof Public Drive maakt het mogelijk om op rekening te reizen. De kosten voor het gebruik van de elektrische deelauto worden één keer per maand geïncasseerd. Alle mobiliteitskosten in één overzicht, hoe makkelijk is dat.

De volgende diensten worden aangeboden:    

  • iZoof Car Sharing

  • iZoof Mobiliteitskaart (Openbaar Vervoer: trein, bus, metro, OV-fiets)

  • iZoof Electric Taxi

  • iZoof Auto op Afroep

Wat is iZoof Electric Taxi en wat kun je ermee?

iZoof Electric Taxi is een onderdeel van iZoof Public Drive en wordt geleverd door Spaarnelanden Bedrijven BV.  Met deze dienst kun je van een elektrische taxi gebruik maken.  De taxidienst is op rekening te gebruiken door vertoon van de kaart.

Wat is iZoof Car Sharing en wat kun je ermee?

iZoof Car Sharing is een samenwerking tussen Spaarnelanden en bewoners uit Haarlem. Ons gezamenlijke doel is om het aantal auto’s in Haarlem te verminderen, en daarmee onze stad groener, socialer en gezonder te maken. Spaarnelanden heeft dit (burger)initiatief omarmd en wil de motor zijn van een duurzame leefomgeving in Haarlem.   

Wat is de iZoof Mobiliteitskaart en wat kun je ermee?

De iZoof mobiliteitskaart  is een onderdeel van iZoof Public Drive en wordt geleverd door Mobiliteitsfabriek BV. Met de iZoof mobiliteitskaart kun je:

  • reizen met al het openbaar vervoer in Nederland (Trein en BTM - bus, tram en metro)

  • een OV-fiets huren

  • een fiets stallen op de stations waar stallen op rekening van toepassing is

  • je auto parkeren bij Q-park parkeergarages en P+R terreinen.

Wat is iZoof Auto op Afroep en wat kun je ermee?

iZoof Auto op Afroep is een onderdeel van iZoof drive en wordt geleverd door TripManager BV. Je kunt een auto huren bij de aangesloten leveranciers. Het voordeel is dat je geen borg betaalt, mobiliteit met 4 werkuren wordt gegarandeerd én de kosten achteraf via de mobiliteitskaart worden geïncasseerd.

 Hoe zit het met de incasso?
Je betaalt de kosten van het gebruik van iZoof Public Drive maandelijks achteraf per automatische incasso. Hiervoor ga je een overeenkomst aan met Mobiliteitsfabriek BV die in opdracht van Spaarnelanden Bedrijven BV, Mobiliteitsfabriek BV en Tripmanager BV de kosten van het gebruik van de diensten van iZoof Public Drive maandelijks achteraf incasseert en verrekent met de leveranciers.

Je ontvangt van Mobiliteitsfabriek BV:

  • rond de 5e van de opvolgende maand een factuur met ritspecificatie van alle in de voorgaande maand gemaakte ritten;

  • rond de 25e van de maand

De Productvoorwaarden

De Productvoorwaarden zijn vanaf 1 november 2018 van kracht op alle door iZoof Public Drive geleverde diensten met een geldigheid tot 31 december 2019. Het staat iZoof Public Drive vrij om op elk moment andere producten en diensten toe te voegen aan of te verwijderen uit het assortiment van IZoof Public Drive. Het verwijderen van een product of dienst uit het assortiment van iZoof Public Drive wordt gebaseerd op de pilotresultaten.