In een tijd van smart cities en smart buildings kan de slimme stadslogistiek niet achterblijven. Daarom is iZoof Sustainable Logistics een belangrijke tak binnen iZoof Public Drive. Om binnen de iZoof-visie met heel Haarlem aan de slag te gaan met milieuvriendelijkheid en duurzaamheid, slaan we geen onderdeel van de stad over. En ook het gebied daarbuiten vergeten we niet. 

Spaarnelanden is onder andere verantwoordelijk voor de afvalinzameling in de regio Haarlem, net als de inzameling van batterijen in de Metropool Amsterdam en een deel van Noord- en Zuid-Holland. Graag doet ze zelf ook mee.

Daarom zet ze in op 100% elektrische stadslogistiek. De inzameling van batterijen, lampen en e-waste gebeurt volledig met elektrische vrachtwagens. Als dit concept aanslaat, schalen we dit systeem landelijk op. En we beperken ons niet alleen tot de afvalinzameling. Graag spelen we in op de behoefte van bedrijven een tal van goederen voortaan elektrisch te vervoeren.

“Batterijen ophalen in een elektrisch opgeladen vuilniswagen – een win-win” - Spaarnelanden
Carsharing_01@2x.png

100% elektrische stadslogistiek 

 
Taxi_02@2x.png

Inzameling batterijen, e-waste en lampen 

 
taxi_03@2x.png

Landelijke opschaling