Duurzaamheidsprestatie

 
 
iZoof05.jpg

Social Enterprise

Als Social Enterprise zonder winstoogmerk werken wij tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Wij rijden in elektrische auto’s en leveren een bijdrage aan de luchtkwaliteit.

Electric Taxi

Rijden in taxi’s bespaart ook in vergelijking met het rijden en parkeren met eigen auto’s parkeerruimte. iZoof realiseert 45043 m2 ruimte.

Car Sharing

Door elektrisch autodelen leveren bewoners een bijdrage aan de luchtkwaliteit. De pilot heeft nu al een vermindering van 12 auto’s in de deelnemende wijken opgeleverd, waardoor er meer ruimte voor groen komt.

Sustainable Logistics

Door de stadsdistibutie te verduurzamen dragen we bij aan een schonere lucht. Zo zamelen we met een 100% elektrische vrachtwagen batterijen, lampen en e-waste in en doen we pilots met groene stadsdistributie.

Duurzaamheidsprestatie 2018